Srbija Inovira je četvorogodišnji projekat posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih rešenja za delove privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Pokrenut od strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a, projekat ima za krajnji cilj osnaživanje privrede Srbije kroz razvoj inovacija. Centralno mesto projekta predstavlja Superklaster – globalno potvrđeni biznis model čijom ćemo primenom u lokalnom okruženju doći do željenih rezultata.

Šta radimo?

Direktno primenjujemo inovacione potencijale u domaćoj privredi. Kreiramo nove ekonomske modele i modele saradnje. Jačamo temelje daljeg razvoja, konkurentnosti i izvoznog potencijala naše zemlje. Zajedno sa ključnim činiocima inovacionog ekosistema stvaramo šanse za bolju Srbiju.

Šta su superklasteri?

Superklaster je model u kom intenzivno sarađuju mala i srednja preduzeća sa startapovima, sa investitorima, univerzitetima i institutima, kao i važnim državnim institucijama sa ciljem ubrzanog razvoja inovacija u jednoj uskospecifičnoj oblasti. Istovremeno, saradnjom ključnih igrača kroz superklaster, sinergetski se rešavaju najveći izazovi svih činilaca inovaciono- tehnološkog ekosistema, vrši se razmena znanja i stvaraju nove vrednosti.

U čemu je snaga superklastera?

Superklaster stvara vrednost. Unutar ovog orkuženja se udružuju potencijali raznolikih članova ekosistema i koriste se u rešavanju realnih privrednih problema. Kroz preduzetnički proces rada utemeljen na tesnoj saradnji, superklaster stvara nove prilike, podstiče razmenu ideja i znanja i odgovara na izazove koje njegovi članovi ne mogu samostalno da prevaziđu. Usklađeni ciljevi i interesi, dostupnost i mobilnost resursa, domaća i međunarodna ekspertiza su ono što ovaj model čini superiornim kada je u pitanju razvoj privrede baziran na inovacijama.

OD PILOT PROJEKATA DO SAMOSTALNOG SUPERKLASTERA

Obuka

Srbija Inovira će obezbediti i pružiti adekvatnu obuku svim izabranim konzorcijumima. Obuka će podrazumevati upoznavanje sa konceptima i najbitnijim veštinama i alatima koji će biti korišćeni za upravljanje superklasterom.

Realizacija

Pilot superklasteri će trajati od aprila 2022. do juna 2023. godine. Tokom trajanja pilot projekata, konzorcijumima će biti omogućeno da:
1. Izgrade infrastrukturu superklastera
2. Pokrenu barem jedan kolaborativni projekat sa drugim članovima superklastera

Osnovni cilj ove faze je potvrda funkcionisanja modela u praksi.

Odlučivanje

Nakon završenog pilotiranja, sagledaćemo rezultate i odabraćemo superklaster koji će nastaviti da dobija finansijsku podršku projekta do juna 2025. godine. Odluku ćemo doneti na osnovu dostignuća tokom pilot perioda, trogodišnjeg plana i globalnog pozicioniranja Srbije u datom domenu.

Rast

Nastavićemo da pružamo podršku za aktivnosti na razvoju superklastera do 2025. godine. Paralelno, sa članovima klastera, radićemo na razvoju održivog modela funkcionisanja kako bi se obezbedila održivost superklastera i nakon završetka projekta.

Monitoring i adaptacija

Uspostavićemo sistem monitoringa i evaluacije za trajno praćenje napretka i uspeha superklastera. Najvažniji kriterijumi će se kontinuirano procenjivati radi izvlačenja vrednih informacija, analize ishoda određenih akcija i adaptacije plana u skladu sa potrebama.

ČETIRI PILOT SUPERKLASTERA

Web 3 i blokčejn tehnologije

Ove tehnologije donose revoluciju u polja stvaranja i razmene vrednosti i postaju neophodni činilac savremenog  života. Decentralizacijom interneta otvaraju se nove prilike za razvoj u oblastima finansija, obrazovanja, zdravstva, državne uprave, sajber bezbednosti, transporta i drugih.

Visoka tehnologija u poljoprivredi i industriji hrane

Ovaj domen obuhvata sve aktivnosti usmerene ka upotrebi različitih savremenih tehnologija i rešenja baziranih na njima u oblastima od primarne poljoprivrede, preko prerade i proizvodnje hrane do trgovine.

Gejming okruženje i virtuelna realnost

Gejming nisu samo video igre. To su i tehnologije koje imaju veliki potencijal primene u drugim industrijama - od trgovine, marketinga i industrije zabave, preko serious gaming-a i EdTech-a pa sve do MedTech-a i drugih.

Napredna rešenja u medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji

Ovaj domen obuhvata farmaceutsku industriju, BioTech, MedTech i HealthTech. Fokusom na ove oblasti, uz multidisciplinaran pristup i podršku inovacija, šanse za rešavanje brojnih zdravstvenih problema sa kojima se čovečanstvo suočava značajno rastu.